8.30-9.00 REJESTRACJA GOŚCI

SESJA: INAUGURACYJNA

9.00-9.10 POWITANIE UCZESTNIKÓW
9.10-9.30 Prawdziwy obraz rynku słodyczy i przekąsek w Polsce – trendy i prognozy
9.30-9.50 Kanały dystrybucji słodyczy w Polsce – najbardziej perspektywiczne koncepty i formaty handlowe
9.50-10.50 DEBATA: Wyzwania i szanse. Produkt i marka w okresie transformacji cyfrowej konsumenta, branży i gospodarki.

10.50-11.50 PRZERWA KAWOWA I BUSINESS MIXER

SESJA: HANDEL I STRATEGIE MARKETINGOWE

11.50-12.10 Zakupy za kółkiem. Kategorie z największym potencjałem do wzrostu sprzedaży w kanale stacji paliw
12.10-12.30 Zdrowie dla wszystkich. Trendy prozdrowotne szansą dla sektora słodyczy i przekąsek
12.30-12.50 Small Size is the new size. Sektor słodyczy i przekąsek szuka odpowiedzi na oczekiwania konsumentów

12.50-13.50 LUNCH I BUSINESS MIXER

SESJA: WYZWANIA I SZANSE

13.50-14.10 Kakao na wagę złota. Przyszłość produktów czekoladowych
14.10-14.30 Sportowe podgryzanie. Typy kibiców i ich przekąski
14.30-15.20 DEBATA: Sektor słodyczy oparty na zdrowiu i odpowiedzialności za konsumenta i środowisko. Marki promują aktywny styl życia

15.20-16.20 PRZERWA KAWOWA I BUSINESS MIXER

SESJA: EWOLUCJA RYNKU SŁODYCZY

16.20-16.40 Zdrowe przekąski, zdrowa komunikacja. Dialog marek z konsumentem w erze healthy&fit
16.40-17.00 Reformulacja produktów. Rosną wymagania sieci handlowych odnośnie składu słodyczy i przekąsek
17.00-17.20 Kategoria słodyczy w sieci handlowej. Case study

od 17.10 KOLACJA

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i do odwołania wydarzenia.